Skip to content

Skjema nr.: S809
Revisjon: 2
Dato: 31.05.22

Personvern – GDPR hos Envo AS

I forbindelse med innføring av EUs forordning for personvern, General Data Protection Regulation (GDPR), har Envo AS oppdatert egne rutiner for oppfølging av personvern i henhold til dette regelverket.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder og leverandører.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp fra oss via e-post og telefon.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Roy Gausaker, er på vegne av Envo AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører:
Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt tittel.

Vi lagrer i tillegg salgs- og kjøpshistorikk dvs. tidligere effektuerte og annullerte ordre og bestillinger som underlag for regnskapet vårt.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtale. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Opplysningene benyttes til følgende formål:

  • gi våre kunder informasjon og tilbud
  • markedsføring relatert til våre tjenester
  • varsling på avvik og drift relatert til kundetjenester
  • innlogging av systemer relatert til kundetjenester
  • logg på endringer i systemer og avvikshåndtering
Dersom du som kunde ikke ønsker å motta markedsinformasjon fra oss, må du kontakte oss via mail til support@envo.no

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du som kunde/leverandør har gitt våre ansatte i forbindelse med salg/kjøp.

Vi lagrer personopplysninger som er registrert i systemet ved opprettelse av brukere som skal benytte våre tjenester.

Informasjonskapsler/Cookies

Nettsiden top.envo.no og ems.envo.no benytter følgende informasjonskapsler:
.AspNet.applicationCookie, ASP.NET_Sessionid og _RequestVerificationToken. Disse informasjonkapslene skal sikre at du kommer tilbake til samme side hvis du lukker nettleseren.

Envo.no benytter cookies fra 3-parts bibliotek google maps som er generert av google.com.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre leverandører som vil være transportører og leverandører av tekniske tjenester.

Envo samarbeider med tredjeparts leverandører av tekniske tjenester for å kunne levere våre tjenester. Når en kundeavtale er inngått, vil den aktuelle tjenesteleverandøren bruke kontaktinformasjonen for å utføre sine forpliktelser som følger av kundeavtalen. Underleverandører av tekniske tjenester engasjert av kunden, knyttet til den aktuelle kundens systemer, vil ha tilgang til kontaktinformasjonen til registrerte brukere.

Vi vil ikke dele, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre vi er rettslig forpliktet til dette. Dersom personopplysninger overføres til tredjeparter grunnet organisatoriske endringer hos Envo AS, vil slik utlevering bli varslet.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp/salg lagres i vårt kontaktregister så lenge kundeforholdet/leverandørforholdet er aktivt. Dersom et kundeforhold avsluttes, vil tilhørende personopplysninger i vårt kontaktregister slettes 3 mnd. etter endt oppsigelsestid.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du som kunde/leverandør kan kreve innsyn i personopplysninger knyttet til egne ansatte, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til: support@envo.no

Envo AS, Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon +47 401 08 000