Skip to content
Envos produkter kan gjøre alle bygg smarte

Enkel løsning for optimal innsikt

Envo leverer komplette løsninger.
Envo leverer komplette hardware- og softwareløsninger for automatisering, overvåking, styring og optimalisering av tekniske installasjoner.
dummy_1280

Første steg på veien mot en smart løsning, er å koble alle systemene sammen

Alle systemer kobles sammen ved hjelp av boksen Envo Edge Gateway. Denne har de fleste feltbusser integrert og støtter de fleste protokoller. Bort med protokoll-konvertere og simple gateways som bare omformer fra en protokoll eller et grensesnitt til et annet!

Andre steg er kommunikasjonen med alle systemene.

Envo gjør integrasjonen enkel ved å tilby innebygde verktøy som gir integratoren en enkel og gjenkjennelig måte å hente ut tags fra de fleste protokoller på – uten å være ekspert på alle protokoller som finnes. Her er det ikke behov for OPC eller andre komplekse systemer for å håndtere alle protokollene.

Envo Edge Gateway er det digitale knutepunktet som samler inn og tilgjengeliggjør data fra alle tekniske installasjoner og som sikkert kobler bygget til Envo skytjenester.

Envo Sense er et sett med egenutviklede trådløse sensorer som også kan brukes ved behov.

Software for optimal innsikt

Data tilgjengeliggjøres gjennom Envos skybaserte digitale plattformer Envo Management System og Envo Portfolio Manager.

Envo system levels

Våre løsninger


Envo portfolio Manager

Envo Portfolio Manager

Envos porteføljesystem for full oversikt og innsikt på tvers av porteføljen.
Envo Management System

Envo Management System

Envos toppsystem for overvåking og styring av tekniske installasjoner.
Envo_edge_gateway_transparent

Envo Edge Gateway

Byggets digitale knutepunkt og datainnsamler.
Envi_sense_family

Envo Sense

Envos serie av trådløse sensorer. Presis måling og varsling ved avvik.
Envo_snøsmelting_smartfunksjon

Smartfunksjoner

Smarte funksjoner som tilfører verdi til bygget ditt.