Skip to content
Envo Portfolio Manager

Envo Portfolio Manager

Verdifull innsikt og unike styringsmuligheter for porteføljer.
Envo Portfolio Manager er Envos porteføljesystem. En enkel og brukervennlig skybasert plattform som gir deg full oversikt over hele porteføljen.
  • Sammenligner data på tvers av porteføljen
  • La spesialistene ta ansvar for KPI-er
  • Live innsikt og enkel rapportering
Envo EPM skjermer

Porteføljedrift

Live status
KPI
Alarmtilstander
Regelstyrte kontroller
Rapporter
Analyse og sammen­ligning
Team samarbeid
Arbeidsflyt
Informasjons­utveksling
Porteføljer
Aktørvisning
Portefølje­styring av kalender
Effektiv drift og samhandling

Løsningen gir innsikt på tvers av hele porteføljen med viktigste KPI-er fra hvert bygg, sammenlignbart i forhold til resten av porteføljen. Løsningen inkluderer «workflows» og arbeidsprosesser for effektiv drift, slik at flere som jobber med porteføljen kan jobbe effektivt sammen. 

Når du kan se alle tekniske installasjoner i bygget på én plattform, uavhengig av hvem som er opprinnelig kontroller eller leverandør, får du bedre styring og oversikt sammenlignet med om de ulike installasjonene opereres i hvert sitt system.

dummy_1280

Smartere og grønnere

Brukervennlig funksjonalitet

Fra den skybaserte plattformen kan du tilpasse og styre systemene på en enkel og effektiv måte. 

  • Livedata for full kontroll på alle tekniske installasjoner
  • Hent ut rapporter og data på overordnet nivå

La spesialistene ta ansvar

Rollebaserte tilganger gir ulike servicepartnere eller opprinnelige leverandører av sub-systemer, mulighet til å kontrollere og styre sine respektive installasjoner. Ved å la spesialistene ta ansvar, kan man måle disse på KPI-er og sammenligne resultatene gjennom hele porteføljen. Leverandører som har behov for tilgang får tildelt rettigheter etter et rollebasert system og visninger etter sin aktørtype. Snu verdikjeden:

  • Spesialistene tar ansvar for sitt utstyr og måles på KPI-er
  • Løpende rapportering på arbeid og status
  • Enklere driftsrutiner og proaktivt vedlikehold

Optimaliser hele porteføljer

Envos systemer sammenligner data på tvers av hele porteføljen ved hjelp av digitale tvillinger. Dataene presenteres på en enkel og brukervennlig måte i den skybaserte plattformen. Informasjonen er enkel å eksportere og lage rapporter ut fra. 

Få mer lønnsomme og bærekraftige bygg med Envos produkter

Få mer lønnsomme og bærekraftige bygg

Med full kontroll på byggene dine får du muligheten til å skape optimale opplevelser for de som bruker dem. I tillegg sikrer du lønnsom drift gjennom reduserte energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader, samtidig som bygget blir grønnere og mer bærekraftig. 

Synes du Envo Portfolio Manager høres interessant ut?

Send oss din kontaktinfo, så tar vi kontakt for en prat!