Skip to content
Overvåk strømbruken på dine lokasjoner med Envo

Dagligvare & Horeca

Overvåk kjøl- og fryse­installasjoner, og unngå temperatur­svingninger og varetap.
Envos løsninger for dagligvare og Horeca-markedet overvåker lokasjonene dine og varsler om avvik. Du får full oversikt og kan styre utstyret – uansett hvor du befinner deg.
 • Drift av alle tekniske installasjoner i én løsning
 • Optimalisering av drift og energibruk
 • Reduserte kostnader ved proaktivt vedlikehold
Effektivisering og optimalisering av drift

Envo leverer løsninger til noen av Norges største dagligvarekjeder. Løsningene sørger for at alle elektriske komponenter i bygget settes i system, og kan benyttes på enkeltbygg eller hele porteføljer av bygg.

Rollebaserte tilganger gir ulike servicepartnere eller opprinnelige leverandører av sub-systemer mulighet til å kontrollere og styre sine respektive installasjoner. Ved å la spesialistene ta ansvar, kan man måle disse på KPI-er og sammenligne resultatene gjennom hele porteføljen.

Med våre løsninger kan du drifte alle tekniske installasjoner i bygget i én løsning. Dette gir store muligheter for effektivisering og optimalisering av drift og energibruk, i tillegg til reduserte kostnader gjennom mulighet for proaktivt vedlikehold.

dummy_1280

Bruk og integrasjon

Systemet for dagligvarebutikker og Horeca-markedet kan brukes på ulike måter:

Som et kombinert driftssystem for teknisk drift av lokale installasjoner, "SD-anlegg" som integrerer følgende sub-systemer

 • Ventilasjonsanlegg
 • Lysstyring
 • Gatevarmestyring
 • Varmegardiner
 • Inneklimafølere
 • Pumper og aktuatorer
 • Andre tekniske systemer og komponenter i bygget

Som et energioppfølgingssystem (EOS-system) som integrerer følgende sub-systemer

 • Strømmålere; hoved- og undermålere
 • Eventuelle energimålere, fjernvarme også videre 
 • Vannforbruk

Som et fjernstyrt drift og varslingssystem for kuldeanlegg som integrerer følgende sub-systemer

 • Gateway/kontroller til maskinrom (kablet, nettverk)
 • Kontrollere og regulatorer til kuldeanlegg (tilkoblet både kablet og trådløst)
 • Trådløse ad-hoc temperaturfølere (2.4GHz)

Som et avvikssystem for IK-MAT

 • Her brukes temperaturdata fra kuldeovervåkning og registrerer avvik automatisk og loggføres 
Nye muligheter

Envos løsninger har gjort det mulig å flytte driftsansvaret fra de butikkansatte til de rette leverandørene. 

– Vegar Myklebust, Norgesgruppen/Kiwi

Løsninger


Envo portfolio Manager

Envo Portfolio Manager

Envos porteføljesystem for full oversikt og innsikt på tvers av porteføljen.
Envo Management System

Envo Management System

Envos toppsystem for overvåking og styring av tekniske installasjoner.
Envo_edge_gateway_transparent

Envo Edge Gateway

Byggets digitale knutepunkt og datainnsamler.
Envi_sense_family

Envo Sense

Envos serie av trådløse sensorer. Presis måling og varsling ved avvik.

Jobber du innen dagligvare eller Horeca og synes dette høres interessant ut?

Send oss din kontaktinfo, så tar vi kontakt for en prat!