Skip to content
Envo_gateway_technical_room-building

Byggautomasjon og drift

Alle bygg kan bli smarte.
Bygg får stadig mer teknologi og tekniske installasjoner. Byggeiere og driftsansvarlige blir nødt til å skaffe seg en helhetlig oversikt over bygget, på tvers av de ulike sub-systemene.
dummy_1280

Energiovervåking og automatisering

Større krav

Tekniske bygg stiller større krav til spesialisert kompetanse både i byggefasen, rundt igangsettelse av drift og i den daglige driften. Disse utfordringene byr på store muligheter for de som vet å utnytte dem, men krever at bygget får implementert smarte funksjoner for at de ulike systemene skal utnyttes best mulig.

Envos løsninger syr byggets ulike systemer sammen

Envos løsninger får de ulike sub-systemene i bygget til å snakke sammen.

Envo Edge Gateway er det digitale knutepunktet som samler inn og tilgjengeliggjør data fra alle tekniske installasjoner og som sikkert kobler bygget til Envo skytjenester.

Data tilgjengeliggjøres gjennom Envos skybaserte digitale plattformer Envo Management System og Envo Portfolio Manager.

I de fleste tilfeller integrerer vi eksisterende systemer, men våre egenutviklede trådløse sensorer Envo Sense kan brukes ved behov.

Envo tilbyr også en rekke Smartfunksjoner som tilfører verdi til ditt bygg og gir store fordeler for byggeiere og leietakere.

Bedre oversikt og innsikt i bygget gjør det mulig å overvåke, styre og optimalisere driften. Våre løsninger er nøkkelen til lønnsomme og bærekraftige bygg.

Envo_inneklima_unsplash

Inneklima

Trygghet for godt inneklima med topp ytelse.

Envos løsning for inneklima gir riktig temperatur og frisk luft til enhver tid. Våre egenutviklede trådløse målere er enkle å installere. Om måleinstrumenter allerede er installert, integreres dette enkelt i vår løsning. 

  • Rask og enkel oversikt
  • Varsling ved feil
  • Støtte for integrasjon
Overvåk alle viktige parametere

Fra portalen har du tilgang til en tegning av rommene der temperaturmålere er plassert, og muligheter for å stille settpunkt-temperatur der det tekniske utstyret tillater det. 

Envo_inneklima_ventilasjonsrom

Ventilasjon

Overvåking og styring av byggets ventilasjonsanlegg.

Envos løsning for ventilasjon gir deg kontroll over ventilasjonsanlegget på en enkel og rask måte.

  • Full oversikt over systemstatus
  • Visning av viktige parametere
  • Visning av energiforbruk
Full oversikt over systemstatus

Løsningen gir deg full oversikt over systemstatus og nøkkelparametere. Visning av alle parametere tilgjengelige fra ventilasjonsanleggets systemintegrasjon.

Oversikten viser energiforbruk på kjølebatteri, varmebatteri og viftemotorer, trykkfølere, luftemperatur ute, tilluft, fraluft og luft etter gjenvinning.

Envo portfolio Manager

Envo Portfolio Manager

Envos porteføljesystem for full oversikt og innsikt på tvers av porteføljen.
Envo Management System

Envo Management System

Envos toppsystem for overvåking og styring av tekniske installasjoner.
Envo_edge_gateway_transparent

Envo Edge Gateway

Byggets digitale knutepunkt og datainnsamler.
Envo_snøsmelting_smartfunksjon

Smartfunksjoner

Smarte funksjoner som tilfører verdi til bygget ditt.

Jobber du med byggautomasjon og drift og synes dette høres interessant ut?

Send oss din kontaktinfo, så tar vi kontakt for en prat!