Skip to content
Envo rådgivning for ITB-ansvarlige

Rådgivning

Envo gjør det lettere å akselerere hastigheten på vei mot energismarte bygg.
Våre «grønne» tanker viser vei til mer bærekraftige og smartere bygg.
Verktøyene ITB-ansvarlige trenger

NS 3935, ITB-standarden (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner), stiller nye krav til byggets tekniske installasjoner og hvordan disse skal styres.

Uten et godt styresystem for byggets tekniske installasjoner – og samspillet mellom disse – blir det nærmest umulig å svare på de nye kravene i standarden og å skape bærekraftige bygg med lite negativ miljøpåvirkning.  

dummy_1280

Råd for smartere bygg

Tilpasset nye standarder

Envos løsninger gir et svært godt grunnlag for å svare på ITB-standarden. Våre egenutviklede løsninger er tilpasset gjeldende standarder.

Vi har lang erfaring med å rådgi kunder på hvordan de i praksis skal lykkes med å få bærekraftige bygg med effektive energitekniske installasjoner og anlegg.

Envo kan integrasjoner

Envo skal være best på integrasjoner som sikrer smarte bygg. Har du behov for å få et mindre energisløsende bygg og å ta noen grønne skritt inn i fremtiden?

Ta en prat med oss og ta den tidlig i prosessen. Vi kan hjelpe deg i gang med din grønne reise og følger deg videre på reisen mot å optimalisere bygget.

Møt det grønne skiftet med Envos løsninger

Løsninger som møter det grønne skiftet

Vi forteller deg hva som må til for å få kontroll på bygget eller byggene dine. Våre rådgivere vet hva du bør installere av strømmålere og energimålere.

Vi kartlegger byggets nåværende tekniske installasjoner og forteller deg hvilke grep du bør gjøre. 

Synes du vår rådgivning høres interessant ut?

Send oss din kontaktinfo, så tar vi kontakt for en prat!