Skip to content
Overvåk tekniske installasjoner med Envo Edge Gateway

Overvåk tekniske installasjoner

Få kontroll på energiforbruket.
Envos løsninger sørger for effektiv overvåking av tekniske installasjoner, enten det gjelder inneklima, ventilasjon, energi eller kjøle- og frysesystemene.
Løsningene du trenger

Våre skybaserte plattformer Envo Portfolio Manager og Envo Management System er løsningene du trenger for å bli mer energieffektiv, lønnsom og bærekraftig.

dummy_1280

Løsningene for i dag – og i morgen

Bli energismart

Hele poenget med å overvåke en teknisk installasjon er å finne ut om den gjør jobben den er satt til å gjøre på en energieffektiv måte. Målet er optimal energibruk for å få kontroll over utgiftene, og for å bli grønnere og mer energismart. 

Våre løsninger gir deg innsikt i hvordan de ulike tekniske installasjonene opererer. Dette gjør at du kan fokusere på energiavvik og tilhørende lønnsomme atferds -og investeringstiltak.

En aktiv del av energisystemet

Det holder ikke lenger med enkle løsninger for å bli energismart. Vi er forbi tiden hvor du kom langt med å slå på AC-anlegget eller bedrive avansert persiennestyring og kunne si deg fornøyd med det. Å bli energismart i våre dager krever mer. Stikkordet er smart styring av tekniske installasjoner.

Envos løsninger kartlegger energibruken på en systematisk og gjennomtenkt måte. Dette gjør bygningene til en aktiv del av energisystemet og danner grunnlaget for mer attraktive, lønnsomme og bærekraftige bygg.

Bruksområder


Envo_gateway_technical_room-building

Byggautomasjon og drift

Alle bygg kan bli smarte
Envo_energistyring_elektrisk-_anlegg

Energiovervåking

Få oversikt over byggets energiforbruk
Overvåk kjøl, frys og laboratorier med Envo

Kjøl- og frysovervåking

Overvåk kjøle- og frysesystemer