Skip to content
Envo_snøsmeltfunksjon-1

Snøsmelt

Smart og energieffektivt snøsmeltanlegg.
Envos snøsmeltfunksjon gjør vinteren tryggere for byggeier og leietaker, på en enkel og rimelig måte.
  • Softwarestyrt smartfunksjon
  • Høy energieffektivitet
  • Mange bruksområder
Snøsmelting med høy energieffektivitet

Snøsmeltfunksjonen fra Envo er en softwarestyrt smartfunksjon som benytter tilgjengelige sensorer og automatikk sammen med Envo Edge Gateway for å gjøre eksisterende snøsmeltanlegg smartere og mer energieffektive.

Algoritmen i funksjonen erstatter eksisterende styring fra lokal automatikk og regulerer varmepådrag basert på kombinasjonen av temperatur og værtrender. Dette gjør at bakken holdes fri for snø og is – med høy energieffektivitet.

dummy_1280

Enkelt og funksjonelt

Brukergrensesnitt, algoritmer og bruksområder

Brukergrensesnittene er web-baserte og inkluderer trender, status og konfigurasjon. Algoritmene kjører lokalt i Edge Gateway.

Typiske bruksområder er gågater, lasteramper, parkeringsplasser, inn/utkjøring til garasjeanlegg, fortau, trapper også videre.

Gjenbruk av eksisterende styring

Dersom det allerede er automatikk installert, brukes dette som utgangspunkt og kobles til Envo Edge Gateway som overtar styringen. Ved behov for ny automatikk tilbyr Envo kostnadseffektive og velegnede komponenter. 

Det er enkel automatikk som utgjør selve aktueringen av varmepådraget. Algoritmene i Envo Edge Gateway tar seg av datainnsamling, beslutningene og de avanserte funksjonene.

Gjenbruk av eksisterende lokale sensorer

Vanligvis er det ikke behov for å installere ekstra sensorer for å detektere nedbør, temperatur og fuktighet. Alle systemer, grensesnitt og protokoller som er integrert med Envo Edge Gateway og som det er mulig å lese ut status fra, kan brukes.

Virtuelle eller nye sensorer

Dersom lokale sensorer ikke er tilgengelig, tilbyr Envo å bruke virtuelle sensorer, typisk fra vår Met API-integrasjon som gir værdata fra lokasjon i nærheten av bygget. Alternativt kan vi bistå med å velge komponenter som er kostnadseffektive og egnet for oppgaven, og integrere disse med Envo Edge Gateway.

Synes du smartfunksjonen snøsmelt høres interessant ut?

Send oss din kontaktinfo, så tar vi kontakt for en prat!