Skip to content
Envo_ESG_skog_sol_grønne_blader-1

ESG

Envo gjør det lettere å bli grønn og energismart.
Fokus på bærekraft er helt essensielt for seriøse bedrifter i dag, både i bygg- og eiendomsmarkedet og i andre bransjer.
Har du din «grønne plan» klar?
Vi er på full fart inn i et lovpålagt skifte med stadig strengere krav fra EU og norske myndigheter. Et tydelig fokus på bærekraft og ESG blir enda viktigere i årene som kommer. Bedrifter uten en tydelig grønn plan vil kunne bli utkonkurrert.
dummy_1280

Å få kontroll er en god begynnelse

Et tydelig grønt fokus trenger ikke bare handle om de store grepene. Å få kontroll på energibruken eller temperaturen i en teknisk installasjon, kan være et viktig grep og begynnelsen på en større grønn reise.

Våre løsninger møter det grønne skiftet

Envos løsninger for energiovervåkning, energieffektivisering, automasjon av bygg og optimalisering av drift, adresser EU-taksonomien og gjør det enklere å bli energismart og grønn – i liten eller stor skala.

Vi tenker grønt og stort

Envos løsninger bidrar til at bedrifter innen ulike bransjer kan redusere sin negative innvirkning på klima og miljø. Bedre kontroll på tekniske installasjoner og mer effektiv bruk av energi er et viktig bidrag til det grønne skiftet. 

Våre løsninger skal vare i mange år. Ikke bare med tanke på energibruken i det aktuelle bygget eller den aktuelle tekniske installasjonen. Like viktig er at våre løsninger hjelper bedrifter å ta et varig skritt inn i det grønne skiftet.