Skip to content

Passivhus med aktiv energistyring

Kompleksiteten i de energibesparende løsningene kunne ha blitt en utfordring for Jotron. Men Envos totalsystem gir oversikt og kontroll.

Med sine drøyt 11.000 kvadratmeter har det nye hovedkontoret til Jotron i Larvik blitt et landemerke. Teknologibedriften vektla fra starten av en tydelig miljøprofil på bygget, som er tegnet av Profoyn.

Det ble utarbeidet et helhetlig energikonsept der kravene til passivhus skulle tilfredstilles. Blant annet benyttes brønnpark med varmepumpe, hybridventilasjon og solenergi fra det 1.100 kvadratmeter store solcelleanlegget på taket.

Solceller, brønnpark, elkjele og ventilasjonsaggregater; til sammen utgjør dette et komplekst system der ulike energikilder har oppgaver som griper inn i hverandre. En av utfordringene var å sy det hele sammen på en måte som gir full oversikt. Et smart system for energiovervåkning og -styring var en forutsetning for å nå de høye miljøambisjonene. Envos løsning ble valgt spesielt med tanke på dette.

– Det har også vært en fordel å bruke en ekstern leverandør som Envo i stedet for å kjøpe inn energiovervåkningsløsninger som en del av de tekniske entreprisene. En uavhengig part går inn i det på en mer uhildet måte enn om de også hadde levert noen av de tekniske installasjonene.

Dette sier prosjektleder Lars Joachim Jacobsen i Format Eiendom. Selskapet har hatt prosjektledelse for byggherre Ringdalskogen Jotron AS, og er dessuten inne på eiersiden.

En av gevinstene ved en overordnet løsning, er at det er mulig å se bygget holistisk, på tvers av alle subsystemer og leverandører. Med alle data samlet er det lett å trekke ut analyser og korrelere data. Dette gir enkel feilsøking, og det gjør det lettere å finne muligheter for optimalisering.

Bakgrunnen for valget av Envo var at Format Eiendom hadde gode erfaringer med Envos overvåkningsprogram fra tidligere prosjekter.

– Det er et intuitivt og greit system som gir oversikt i sanntid, i tillegg til at man lett kan ta ut lange måleserier for å se utviklingen over tid. Envo har dessuten høy faglig kompetanse, sier Jacobsen.

Sømløs samkjøring

Jotron er blant de fremste i verden innen utvikling av kommunikasjonsløsninger for flyplasser, skip og offshoreinstallasjoner. Produksjonen foregår i Litauen og ved det nye hovedkontoret i Larvik, der rundt 170 ansatte holder til. I de tre nederste etasjene er det lager, produktsammenstilling, testlaboratorium, kontorer og kantine, mens deler av fjerde etasje leies ut til andre selskaper.

Den største fordelen ved Envos egenutviklede løsning er at den henter inn og samkjører data fra ulike systemer; standardkomponenter fra de fleste kjente bygningsautomasjonsstandarder, feltbusser og protokoller integreres i ett enkelt produkt, Envo Edge Gateway. Dette gjør den fysiske installasjonen enkel, noe som gjør det lettere å få alle systemene til å snakke sammen.

Sømløsheten er dessuten en nøkkel til å optimalisere energiforbruket. En samlet løsning for energi, ventilasjon og inneklima gir kontroll over alt som trengs. Dashboardet viser de ulike parametrene, enten man vil se på hele bygningen, etasjer, enkeltrom eller enkeltkomponenter. Om nødvendig kan automatiske funksjoner lett overstyres manuelt.

En av de energibesparende løsningene er lavteknologi hybridventilasjon. Om sommeren kan bygget nattkjøles ved hjelp av styrte vinduer som åpnes og slipper inn den kjøligere natteluften. Høytemperaturkjølingen benytter energibrønnene som frikjøling. Dermed trengs det mindre energi til ventilasjonsaggregatene for å holde temperaturen nede på dagtid.

Det meste av funksjonalitet har vært oppe siden Jotron flyttet inn i bygget i mars 2020. Men Jacobsen forteller at det jobbes med ytterligere forbedringer.

– Først og fremst gjelder dette å utnytte solcelleanlegget best mulig til eget bruk, slik at vi slipper å eksportere strøm i perioder. Foreløpig må overskuddsproduksjonen fra solcelleanlegget på taket selges på nettet.

Unngår voldsomme effekttopper

Den største besparelsen fra Envos energistyring kommer fra de 50 elbilladeplassene Jotrons ansatte disponerer.

– Uten begrensninger ville vi fått voldsomme effekttopper mellom åtte og ti hver morgen, når alle plugger seg i samtidig. Vi sparer mye på effektleddet ved å strupe effekttilgangen og fordele forbruket utover dagen, sier Jacobsen.

Han anslår at strømregningen årlig kuttes med rundt 100.000 kroner bare på dette ene grepet.

– Det er ingen ulemper ved denne forskyvningen. Nye måter å finjustere elbilladingen på kan gi enda bedre resultater.

Med tilgang til 25.000 tagger og full kontroll over alle parametre er det mulig å detaljstyre energiforbruket i bygget. Ettersom effekttoppene hver måned definerer prisnivået på strømmen, er det viktig å identifisere disse og vurdere tiltak for å få dem ned.

– Jo mer dynamisk vi kan gjøre dette, jo mer er det å hente.

Envo anslår nedbetalingstiden for installasjon av systemet på et bygg som dette til to-tre måneder. I tillegg kommer prisen for en årlig lisens. Denne vil variere avhengig av størrelsen på bygget og hvor omfattende løsningen er.

Uten å tallfeste den totale besparelsen, fastslår Jacobsen at energikostnadene med Envos system er betydelig lavere enn de ville ha vært uten.

– Når vi nå skal i gang med et nytt kontorbygg i Tønsberg, har vi allerede i anbudsfasen spesifisert krav til leverandørene som gjør det enkelt for Envo å koble seg på. Med tilgang til åpne protokoller fra start, går det enda raskere å få alt opp og stå.

Envo er løsningen for deg som er:

  • Bygningseier/prosjekterende: kontakt Envo som leverandør av system og tjenester som integrasjon (ITB light), energioptimalisering og driftsovervåkning.
  • ITB-ansvarlig i et prosjekt: kontakt Envo som leverandør av system som utfører praktisk integrasjon og forbereder grensesnitt som kan brukes i forskjellige faser.
  • Energikonsulent: kontakt Envo som leverandør av system og tjenester som integrasjon (ITB light).