Velkommen

Envo AS utvikler og leverer en systemløsning for energiovervåkning og automasjon av bygg. Systemet omfatter også automatisert internkontrollsystem for logging og avviksbehandling basert på sensordata.

Selskapet leverer egenutviklede software- og hardwareløsninger som spenner over alle lag fra sensor og feltnivå til vårt web-baserte toppsystem. I tillegg integreres standardkomponenter fra de fleste kjente bygningsautomasjonsstandarder og protokoller.Les mer

Produkter

Våre produkter gir deg kontroll over dine anlegg. Våre løsninger er ment å kunne integreres i allerede eksisterende utstyr. Der det ikke er mulig å integrere, eller der hvor det er kostnadsmessig ugunstig, bruker vi egenutviklet utstyr. Alle produktene støtter vår web-baserte løsning.

Aktivitet på vårt system er sporbart, og gir deg komplett historikk. Målingene kan vises i minutt, time, uke, måned og år. Du blir varslet om alle alarmer og driftsmeldinger via SMS, e-post, integrasjon mot vaktsentral m.m.


Energi

Løsningen for overvåking av energiforbruk gir deg raskt kontroll over ditt anleggs forbruk. Du får oversikt over forbruket til hver enkelt strømkrets, og det kan installeres alarm på samtlige kretser som varsler ved for høyt energiforbruk.

Vi har utviklet egne energimålere for å måle flere kretser, og vi støtter også tredjeparts energimålere, nettverksanalysator, jordfeilmålere og andre overvåkingsinstrumenter.


Ventilasjon

Løsningen for ventilasjon gir deg enkelt kontroll over ditt ventilasjonsanlegg. Med vårt produkt har du til enhver tid kontroll over ventilasjonsanlegget, og det er mulig å sette opp logiske tilstander hvor det skal gå alarmer. Varsling av alarmer og driftsmeldinger blir sendt på SMS, e-post, integrasjon mot vaktsentral m.m.

Fra websiden har du tilgang til en grafisk fremvisning av ventilasjonsanlegget med all den informasjonen du trenger. I tillegg har du mulighet til å endre verdier på enkelte parameterer i ventilasjonsanlegget


Inneklima

Løsningen for inneklima gir deg raskt og enkelt oversikt over kvaliteten på inneklimaet ved å måle temperatur, fuktighet og CO2-nivå. Systemet kan varsle ved feil temperatur, for høy fuktighet og høyt CO2-nivå.

Vi har utviklet en trådløs måler som er enkel å installere der det er ønsket. Der hvor det allerede er installert måleinstrumenter kan dette integreres i vår løsning.


Kjøl/Frys

Løsningen for overvåking av kjøl og frys forsikrer deg om at det til enhver tid er riktig temperatur i dine kjøle- og frysedisker. Vi har integrert de mest brukte kjøle-/fryseregulatorene. Og leverer løsninger til de største matvarekjedene i Norge.

Kundeløsninger

Vi gir deg komplett historikk for å gi deg komplett kontroll over ditt anlegg!

For å ha kontroll over anlegget ditt ønsker du ikke å sitte å følge med på det hele tiden, du trenger derfor vårt system for å gjøre det for deg. Systemet overvåker anlegget og varsler deg dersom noe er feil. Når noe først har gått galt er det raskt og enkelt å finne årsaken til feilen.

Vårt fokus er at løsningen skal være akkurat det du trenger for at du skal ha kontroll over ditt anlegg.

Envo har løsningen for deg som ønsker kontroll over ditt bygg!

Ved å slå sammen løsningene for energi (strøm og fjernvarme), ventilasjon og inneklima får du kontroll over alt det du trenger. Systemet inneholder ferdig rapporter og funksjoner for enkel kontroll av energiforbruk og driftssituasjon med avvikslogger.

Vårt system passer på at det alltid er riktig temperatur i kjøl og frys og møter kravene fra Mattilsynet. Du får i tillegg oversikt over det totale energiforbruket.

Ved å integrere ventilasjonsløsningen får du kontroll over ventilasjonsanlegget. Dette gir deg oversikt over varmebatteri, kjølebatteri, vifter, omluft, gjenvinner, trykk og andre parametere du ønsker. Du kan også endre enkelte parametere.

Vi har løsninger for pålitelig og presis overvåking av miljøparametere, slik som temperatur, CO2-nivå og fuktighet.

Løsningen brukes av flere av landes største sykehus for overvåking av blodbank, laboratorier og andre avdelinger som trenger overvåking av miljøer med alarmering på temperatur, co2 og fuktighet.

Ledige stillinger

Utviklere Backend, DevOps, Prosjekt/team-ledelse, Data science

Er du en utvikler som vil skape noe nytt? Eller har du ambisjoner om å heve kompetansenivået og jobbe med noe nytt og spennende? Er du klar for å jobbe med det siste innen IoT infrastruktur, API, cloud, DevOps-løsninger og store databaser?

Gå til stillingsannonsen

Kontakt oss

Adresse

Wirgenes vei 1
3157 Barkåker

Support

+47 401 08 000
support@envo.no

Salg og daglig leder: Roy Gausaker

+47 922 33 352
roy.gausaker@envo.no