Skip to content

Smart kontroll

Nøkkelen til lønnsomme og bærekraftige bygg
  • Full kontroll over tekniske installasjoner
  • Lavere energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Redusert miljøavtrykk og mer bærekraftige bygg
Finn din vei i det grønne skiftet
Envo leverer komplette løsninger for systemintegrasjon, styring og energiovervåking av næringsbygg. Løsningene gir deg ett sentralt styresystem som får byggets ulike sub-systemer til å snakke sammen. Resultatet er bedre innsikt i byggets energibruk og tekniske tilstand.
Envo EMS på mobil

Se bygget med ett blikk

  • Full integrasjon – fungerer på de aller fleste enheter og systemer
  • Holistisk bilde – uavhengig av sub-system og leverandør
  • Automatisert logging og avviksbehandling basert på sensordata
  • Sporing av all aktivitet – komplett historikk
  • For enkeltbygg og hele porteføljer
  • For nybygg og eksisterende bygg
2_Envo_Edge_gateway_sense-1

Byggets digitale knutepunkt

Den lille boksen Envo Edge Gateway er det som binder alt sammen. Boksen har de fleste feltbusser og grensesnitt inkludert og er koblet til, og samler inn data fra, alle sub-systemer i bygget.

Dataene vises på en enkel og brukervennlig skybasert plattform. Du får full oversikt og kan styre utstyret og administrere systemet – uansett hvor du befinner deg.

Hvorfor Envo?


Full skalerbarhet

Lett tilgjengelige og funksjonelle løsninger for enkeltbygg og hele porteføljer av bygg/kjededrift. 

Enkel integrasjon

Løsningene kan enkelt integreres med ulike systemer, uavhengig av alder på systemet, leverandør og merke, så sant utstyret støtter de vanligste standardene og protokollene. 

Åpen infrastruktur

Standardisert og åpen infrastruktur for støtte av åpne protokoller. Overvåking og styring av alle systemer via ett grensesnitt. Les og skriv til alle parametere som støtter dette.

Tilrettelagt for deling

Åpne standarder og mulighet for å gi unik, rollebasert tilgang til byggets ulike system- og tjenesteleverandører. Mulighet for automatisk overvåking av viktige KPI-er i serviceavtaler.

Oppdatert anleggsstatus

Full oversikt over anleggsstatus og viktige referanseparametere som energiforbruk, vannforbruk, temperatur og lufttrykk.  

Overvåking og kontroll

Overvåking av alle tekniske installasjoner, varsling ved avvik. Med fjernstyring kan du følge med på og optimalisere de tekniske installasjonene fra hvor og når som helst.
Envos produkter kan gjøre alle bygg smarte

Produkter

Envos produkter gjør deg mer energismart, lønnsom og bærekraftig. Produktene kan tilpasses kundens individuelle behov og har alle muligheter for integrasjon.  

Envo_three_people_rådgivning_planning_office

Rådgivning

Vi har lang erfaring med å rådgi kunder på hvordan de i praksis skal lykkes med å få bærekraftige bygg med effektive energitekniske installasjoner og anlegg.

Envo Gateway i teknisk rom

Bruksområder

Envos løsninger hjelper deg å ta styringa på byggets tekniske installasjoner: inneklima, ventilasjon, energi og kjøle- og frysesystemer.

Envo Jotron

Bransjeløsninger

Envos løsninger passer for mange bransjer; Næringsbygg, dagligvare, Horeca, mat- og prosessindustri, sykehus og laboratorier.